League of Legends r.

Czego nie wiesz o imieniu przywoływacza?

Imię przywoływacza to coś, co identyfikuje nas w społeczności League. Nie dziwota zatem, że czasem mamy odnośnie niego pewne pytania i przemyślenia. Pora rozwiać kilka wątpliwości.

Zacznijmy od wielkiej różnicy między imieniem przywoływacza a nazwą użytkownika. Krótko i jasno:

 • Nazwa użytkownika to Twój login – i znasz ją tylko Ty.
 • Imię przywoływacza – to, jak nazywamy się w grze i u znajomych na LoL-u.

To skoro to już za nami, zaczniemy o czymś niezwykle ważnym.

Znaki specjalne w imieniu SĄ możliwe, jednak jeżeli dany język (zaliczający się do serwera) ich nie wykorzystuje, my nie jesteśmy w stanie ich użyć. Np. Amerykanie na NA nie stworzą imienia z Ą, Ć, Ń itd. Jakich znaków możemy użyć na EUNE?

0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿĂ㥹ĆćĘęıŁłŃńŐőŒœŚśŞşŠšŢţŰűŸŹźŻżŽžƒȘșȚțˆˇˉΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩάέήίαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωόύώfifl

Dla EUW są to:

0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿĄąĆćĘęıŁłŃńŒœŚśŠšŸŹźŻżŽžƒˆˇˉμfifl

Specjalnie dla was pogrubiłem znaki polskie, byście nie szukali na siłę. A teraz najlepsze!

W ramach jednorazowego wyjątku możemy dokonać kosmetycznych zmian w imieniu przywoływacza

Super, co nie? Ale jak to zrobić? Uwaga, pokażę Wam moją tajemną recepturę. Bierzemy kociołek, drogie dzieci i wrzucamy tam po kolei:

 • Sierść z kota.
 • Ogon nietoperza.
 • Czekoladowego misia.

Następnie mieszamy na wolnym ogniu…

I to chyba nie ten przepis. Dobrze, więc poważnie:

Musicie wysłać zgłoszenie do supportu Riotu o temacie “Kosmetyczna zmiana imienia przywoływacza”. I już! Przy czym ta kosmetyczna zmiana oznacza jedynie zmianę rozmieszczenia spacji oraz wielkich liter w imieniu.

Można też stracić imię przywoływacza

Jeśli dość długi czas nie będzie Was w LoL-u, Wasze imię zostanie oznaczone jako możliwe do zajęcia. Czyli? Czyli jeśli mamy imię np. JestemBogiem, po pewnym czasie ktoś będzie mógł sobie ustawić taką nazwę, jeśli my nie będziemy się logowali.

Samo w sobie konto jest natomiast bezpieczne – nie stracicie jego zawartości. Będziecie musieli jednak wybrać nowe imię przywoływacza.

Co jeszcze ciekawe, możemy wymieniać imiona przywoływacza między kontami

Jak to działa?

Piszemy do supportu Riotu wiadomość o temacie “Zamiana imion przywoływaczy”. W treści wiadomości zapisujemy:

PIERWSZE KONTO

 • Nazwa Twojego konta (nazwa, którą wpisujesz przy logowaniu);
 • Twoje imię przywoływacza (które inni gracze widzą w grze);
 • serwer, na którym grasz (NA, EUW lub EUNE);
 • e-mail podany do rejestracji konta.

DRUGIE KONTO

 • Nazwa Twojego konta (nazwa, którą wpisujesz przy logowaniu);
 • Twoje imię przywoływacza (które inni gracze widzą w grze);
 • serwer, na którym grasz (NA, EUW lub EUNE);
 • e-mail podany do rejestracji konta.

Można zmieniać nazwy kont TYLKO na tym samym serwerze (czyli np. tylko EUNE z EUNE; nie da się np. EUNE z EUW).

Kosmetyczne zmienianie imion brzmi ciekawie. Jak wielu z Was skorzysta z tej opcji?